Graphics

Jukka Parkkinen appointed as CEO

JUKKA PARKKINEN APPOINTED CEO OF BOOGIE SOFTWARE OY

Jari Silaste, the founder and long-term CEO of Boogie Software Oy, will reach the age of retirement at the end of year 2022. Jukka Parkkinen, Senior Vice President of OP Financial Group, has been appointed Boogie’s new CEO from 1 January 2023.

 “When thinking about new challenges, my first consideration is what I want to do in my daily work in future. Joining one of the most competent technology companies in the financial sector felt very natural for me. I have always believed in Finnish engineering work and that high quality of work guarantees cost efficiency. As the CEO of Boogie, I will get to apply this idea for the benefit of our customers. I feel that my skills and experience will also help in achieving Boogie’s significant growth goals,” says Parkkinen.

 Boogie Software’s objective for the next year is to strengthen its growth and expand its business both in Finland and abroad.

 “Jukka’s personality, strong and unique know-how and extensive network will take Boogie’s business to a whole new level,” commented Silaste.

 Boogie Software Oy (est. 2006) is a software consulting company from Oulu, Finland, which operates mainly in the financial, health and energy sectors. The company employs almost 40 top class software professionals.

 

JUKKA PARKKINEN BOOGIE SOFTWARE OY:N TOIMITUSJOHTAJAKSI

Oululaisen ohjelmistotalo Boogie Software Oy:n perustaja ja pitkäaikainen toimitusjohtaja Jari Silaste saavuttaa eläkeiän vuoden 2022 lopussa. Yrityksen uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.1.2023 alkaen OP-ryhmän Senior Vice President Jukka Parkkinen.

 ”Uusien haasteiden kynnyksellä mietin ennen kaikkea sitä, mitä haluan jatkossa päivittäin työssäni tehdä. Siirtyminen finanssialalta yhteen osaavimmista teknologiayrityksistä tuntui luontevalta. Olen aina uskonut suomalaiseen insinöörityöhön ja siihen, että laadukas tekeminen on kustannustehokkainta toimintaa. Boogien toimitusjohtajana pääsen toteuttamaan tätä ajatusta asiakkaidemme hyväksi. Lisäksi koen, että osaamiseni ja kokemukseni auttaa Boogien merkittävien kasvutavoitteiden saavuttamisessa”, kertoo Parkkinen.

 Boogie Software Oy:n tavoitteet seuraavalle vuodelle ovat vahvistaa kasvuaan ja laajentaa liiketoimintaa sekä Suomessa että ulkomailla.

 ”Jukan persoona, laajat verkostot sekä vahva ja ainutlaatuinen osaaminen vievät Boogien liiketoiminnan uudelle tasolle”, kommentoi Silaste.

 Boogie Software Oy on oululainen, vuonna 2006 perustettu ohjelmistokonsultointiyritys, joka toimii pääasiassa finanssi-, terveys- ja energia-aloilla. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä noin 40 alan huippuosaajaa.

ADDITIONAL INFORMATION / LISÄTIETOJA:

There is more